logo agaia            
 


      
Presentación

Galería

Enlaces

Actividades
Descargas

Intranet

Contacto

Orixe


Nas últimas décadas fóronse conformando grupos de investigación nas universidades galegas interesados en diversos aspectos relacionados coas augas doces. Deste xeito, co obxectivo de promover a colaboración entre estes grupos, xurde a iniciativa de constituír a Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA). A reunión fundacional celebrouse en Vilagarcía de Arousa na Estación de Hidrobioloxía da Universidade de Santiago de Compostela, o 10 de xaneiro de 2009, e contou con representantes da Universidade de Santiago de Compostela, da Universidade da Coruña e da Universidade de Vigo.Estatutos


VER PDFObxectivos


1) Promover o coñecemento mutuo dos investigadores que estudan as augas continentais de Galicia nos seus diferentes enfoques.

2) Fomentar a conservación e adecuada xestión dos ecosistemas acuáticos continentais.

3) Dar a coñecer os estudos que fagan referencia ás augas non mariñas de Galicia, mediante reunións, actividades divulgativas e publicacións.

4) Promover o desenvolvemento, a difusión e a transferencia do coñecemento ao sector implicado no goberno dos ecosistemas acuáticos continentais

5) Promover, coordinar e facilitar actividades de investigación e intercambios científico-técnicos no campo de estudo das augas continentais.

6) Promover a formación permanente dos profesionais do sector e do profesorado dos diferentes niveis educativos.Xunta Directiva

PRESIDENTE: D. Fernando Cobo Gradín

VICEPRESIDENTE: D. Jorge Dafonte Dafonte

SECRETARIO: Dna. María José Servia García

TESOUREIRO: D. Rufino Vieira Lanero

VOGAL 1 Publicacións:  D. Benedicto Soto González

VOGAL 2 Reunións e workshops: D. Adolfo Cordero Rivera

VOGAL 3 Divulgación e relacións institucionais: D. Horacio García García