Laboratorio de Ecoloxía Evolutiva e da Conservación

Adolfo-Cordero-Head-of-the-laboratory
Adolfo Cordero, Director do laboratorio. Nun córrego, hábitat da Protoneura capillaris en Cuba. Maio de 2007.
Na actualidade a principal das nosas liñas de investigación céntrase na Selección sexual, e para o seu estudo e investigación utilizamos Odonatos como organismos modelo. Outros campos de interese das nosas actividades de investigación son a evolución do polimorfismo da cor das fémias, o control biolóxico de pragas e a ecoloxía da conservación. Estamos actualmente implicados en moitos proxectos que empregan Odonatos como organismos modelo, e simultáneamente, ensinamos Ecoloxía e Bioloxía da Conservación para os estudantes universitarios de forestais.

Colaboracións

  • Colaboramos dende fai varios anos e sobre diversos temas relacionados con a selección sexual dos odonatos, con Alex Córdoba (UNAM, México) e con Carlo Utzeri (University of Rome, Italy).

 

  • También colaboramos con Eric Svensson y Bengt Hanson (University of Lund, Sweden) no estudo do polimorfismo da color das fémias en Ischnura elegans e I. graellsii.

 

  • Ademáis, colaboramos con David Thompson (University of Liverpool, UK) e Phillip C. Watts (University of Liverpool, UK/University of Oulu, Finland) no estudo da genética das poboacións e da conservación de Coenagrion mercuriale, Macromia splendens, Macromia splendens, Macromia splendens e Oxygastra curtisii.

 

  • Para o estudo do comportamento reproductivo de dous odonatos endémicos cubanos (Hypotestes, Microneura/Protoneuridae), colaboramos con Adrián Trapero e con Yusdiel Torres, da University of Oriente, Santiago de Cuba (Cuba).

 

  • No ano 2008 temos estado a traballar na selva peruana para estudar o comportamento de Polythore, con Chris Beatty (na actualidade en Santa Clara Univ., California), Joachim Hoffmann (ALAUDA, Germany), Tom Sherratt (University of Carleton, Canada) e Hans Van Gossum (University of Antwerp, Belgium).
Adolfo Cordero at the National Park Pacaya-Samiria, Amazonian forest of Perú. June 2008.
Adolfo Cordero no Parque Nacional Pacaya-Samiria, na selva amazónica de Perú. Xuño de 2008.

 

Máis información

serena_lab
guillermo_lab
rosana_lab
maria_lab

Dende fai varios anos, temos traballado na ecoloxía da poboación e no estudo do control biolóxico do gurgullo do Eucalyptus, Gonipterus scutellatus.

 

Tamén temos traballado intensamente na ecoloxía da conservación e na genética do galápago europeo, Emys orbicularis.

 

Máis recentemente participamos no estudo das tendencias poboacionais e na conservación dos anfibios que habitan en pequenas illas en fronte à costa no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

 

O noso principal tema de investigación é a ecoloxía evolutiva dos cabaliños do demo. Temos traballado intensamente con Ischnuraand Calopteryx. De especial mención é a confirmación do primeiro caso de partenoxénese nos odonatos, en poboacións das Azores de Ischnura hastata.

 

Outras liñas de investigación céntranse no estudo das interaccións mútuas entre plantas e animais, a ecoloxía reproductiva das plantas e as invasións ecolóxicas.
Publicacións seleccionadas:

Investigadores do laboratorio

María Calviño Cancela
María Calviño CancelaPost-Doc
Liñas de investigación:

Interaccións mutualistas animal-planta
Ecoloxía da rexeneración de plantas
Invasións biolóxicas
Conservación

Guillermo Velo-Antón
Guillermo Velo-AntónPost-Doc
Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto, Portugal.
Olalla Lorenzo Carballa
Olalla Lorenzo CarballaPost-Doc
Liñas de investigación:

Partenoxénese en Ischnura hastata

Maruxa Álvarez
Maruxa ÁlvarezPost-Doc
Líneas de investigación:

Ecoloxía funcional dos ríos: Bioloxía, dinámica e regulación de poboacións de organismos.
Xestión de recursos de ecosistemas acuáticos.

Sandra Nieto Román
Sandra Nieto RománPost-Doc
Mónica Azpilicueta Amorín
Mónica Azpilicueta AmorínPhD Student
Dalia Ivette Galicia Mendoza
Dalia Ivette Galicia MendozaPhD Student
Función dos signa na mariposa Callophrys xami. 
Rosa Ana Sánchez-Guillén
Rosa Ana Sánchez-GuillénPhD Student
Liñas de investigación:

Barreiras de illamento
Bioloxía da conservación de insectos.

Genaro da Silva Méndez
Genaro da Silva MéndezPhD Student

Outras investigacións